สินค้าและบริการ

Alocasia watsoniana variegated

อโลคาเซีย อโลคาเซีย วัตสันเซียนา ด่าง Alocasia watsonia...

Alocasia Azlanii Variegated (Aurea)

อโลคาเซีย อัสลานิอายด่าง Alocasia Azlanii Variegated (A...

Alocasia Chantrieri Variegated

อโลคาเซีย ชานเทอรี่ด่าง Alocasia Chantrieri Variegated...

     SW LAB เป็นห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช (Plants tissue culture) มีการจดทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยใช้ชื่อว่า SW LAB THAI (เอส ดับเบิ้ลยูแลปไทย) เพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายต้นไม้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและไม้อื่นๆ ทั้งปลีกและส่ง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
     ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจ ผลิตเนื้อเยื่อไม้ฟอกอากาศ คุณภาพสูงเพื่อการส่งออก เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญ
ต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ตอบปัญหา โลกร้อน และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในการปรับปรุงคุณภาพของอากาศภายในบ้าน และการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในที่อยู่อาศัย และเป็น สินค้ารักสุขภาพ และการดูแลสุขภาพกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก ช่วยลดการใช้สารเคมีในสถานที่ทำงานหรือสถานที่บ้าน อีกทั้ง
ช่วยสร้างรายได้และสร้างงานในชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่
     ประเทศที่นำเข้าไม้เนื้อเยื่อจากประเทศไทยในปีที่ผ่านมา ได้แก่ เยอรมัน, สหรัฐอเมริกา, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ฟิลิปินส์ และสิงคโปร์ โดยส่วนใหญ่ มีความต้องการในไม้เนื้อเยื่อฟอกอากาศสำหรับการใช้ในอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัย

โลกสีเขียว สู้โลกร้อน

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คืออะไร ? การเปลี่ยนแปลงภู...
Scroll to Top